Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa8 963 993

Võlgnikule

Võlgnikuks on täitemenetluse seadustiku mõttes isik, kelle vastu on sissenõudja esitanud täitmiseks täitedokumendi. Täitedokumendiks võib olla kohtulahend, notariaalselt tõestatud kokkulepe, töövaidluskomisjoni otsus, haldusakt või muu täitemenetluse seadustikus § 2 nimetatud dokument.

Kui sissenõudja esitab kohtutäiturile täitmisavalduse, siis alustab kohtutäitur täitemenetluse ja edastab võlgnikule täitmisteate.

Sinu suhtes algatatud täitemenetluste kohta saad esitada päringu kas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale või leiad infot kodanikuportaalist www.eesti.ee jaotisest ’Minu vastu algatatud täitetoimikud’.

Kui oled saanud täitmisteate, siis tutvu dokumentide sisuga. Küsimuste korral kasuta antud kodulehel jaotist KKK ehk korduma kippuvad küsimused.

Juhul, kui Sa ei leia vastust oma küsimusele, siis kirjuta meile kasutades allolevat kontaktivormi.

  • Olen saanud täitmisteate

    Sain teada minu suhtes algatatud täitemenetlusest ning soovin kohtutäiturile infot edastada.

  • Taotlen maksegraafikut

    Võlgnikul on võimalus esitada kohtutäiturile maksegraafiku avaldus võlgnevuse osade kaupa tasumiseks.

VÕTA ÜHENDUST

Sinu nimi
Teema
E-post
Telefon
Sõnum