Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa8 370 557

Kohtutäiturile avalduse esitamine

Ühinenud Kohtutäiturid
Tänane kuupäev
Täiteasja number

Kinnitan, et sain täitmisteate kätte

Kuupäev

Soovin esitada kohtutäiturile avalduse:

Maksegraafiku avaldus
Mittearestitava sissetuleku kasutamine
Mittearestitava sissetuleku tagastamine
Vara ja kohustuste nimekiri
Avaldus aegumise kohaldamiseks
Vara müük kohtutäituri kontrolli all
Muu avaldus

Võlgniku andmed:

Ees-ja perekonnanimi/Äriühingu nimetus
Isikukood/Registrikood
Elukoha aadress/Tegevusaadress
E-posti aadress
Telefoninumber

Maksegraafiku avaldus

Soovin tasuda võlgnevust osade kaupa alljärgnevatel tingimustel:

Igakuise makse suurus
Maksmise kuupäev
Esimese makse kuupäev

Palun võimaldada mulle mittearestitava sissetuleku kasutamine alljärgnevas pangas:

Palun võimaldada pangakontol igakuiseks kasutamiseks limiiti suuruses

Igakuise makse suurus

Soovin teostada ise ülekande igakuise graafiku osamakse kohta:

Soovin, et igakuine graafiku osamakse peetakse kinni minu töötasust:

Soovin lisada info ülalpeetava(te) kohta:

Täiendav informatsioon

Juhul, kui Sa soovid lisada avaldusele lisainfot, siis kirjuta tekst siia lahtrisse.

Oluline info!

 • Avaldusele tuleb lisada pangakonto väljavõte viimase 6 (kuue) kuu kohta.
 • Sinu poolt esitatud avaldus edastatakse sissenõudjale ülevaatamiseks. Kohtutäitur sõlmib maksegraafiku üksnes sissenõudja nõusolekul.
 • Võtame Sinuga ühendust esimesel võimalusel ja anname teada otsusest.

Avaldusele lisatud dokumendid:

Lohista fail siia

või

Maksimaalne üleslaadimise suurus 100 MB

  Olen tutvunud võlgniku õiguste ja kohustustega.*
  Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.*
  Olen nõus, et kättetoimetamist vajavad dokumendid edastatakse mulle ülaltoodud posti/e-posti aadressile ilma kättesaamise kinnituseta. Olen teadlik, et dokumendid loetakse kätte saaduks kolme päeva möödudes saatmisest arvates.*
  Kinnitan, et minu esitatud andmeid võivad töödelda Ühinenud Kohtutäiturite büroo kohtutäiturid ja töötajad.*