Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa8 965 533

Elatisnõude suurendamise avaldus

Ühinenud Kohtutäiturid
Tänane kuupäev
Täiteasja number

Avalduse esitaja andmed:

Ees-ja perekonnanimi
Isikukood
Aadress
Telefon
E-posti aadress

Käesolevaga palun suurendada elatise tasumata osa alljärgnevalt:

Perioodi vahemik
Perioodi eest tasumata summa
Kogu elatise võlgnevuse summa

OLULINE INFO!

  • Lisaks avaldusele tuleb täita ka elatise võlaarvestuse tabel, mille saab alla laadida SIIN
  • Kui esitate avalduse ja võlaarvestuse tabeli elektrooniliselt, siis tuleb dokumendid allkirjastada digitaalselt.

Avaldusele lisatud dokumendid:

Lohista fail siia

või

Maksimaalne üleslaadimise suurus 100 MB

    Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.*