Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa10 315 162

Avaldus täitemenetluse algatamiseks

Ühinenud Kohtutäiturid
Tänane kuupäev

Sissenõudja andmed:

Ees-ja perekonnanimi/Äriühingu nimetus
Isikukood/registrikood
Aadress
Telefon
E-post
Pangakonto number
Panga nimetus

Kas sissenõudjal on esindaja:

Võlgniku andmed:

Ees-ja perekonnanimi/Äriühingu nimetus
Võlgniku isikukood/registrikood
Aadress
Telefon
E-post

Kas võlgnikul on esindaja:

Palun pöörata täitmisele Täitemenetluse seadustiku § 2 alusel alljärgnev täitedokument:

Lahendi teinud asutuse nimetus
Lahendi kuupäev
Lahendi nimetus
Lahendi number
Nõude sisu
Nõude suurus

Kas nõue on perioodiline (näiteks elatisnõue):

Kas nõudele lisandub viivis:

Soovin pöörata sissenõuet võlgniku varale:

Võlgnikule kuuluv vara:

OLULINE INFO!

  • Täitmisavaldusele tuleb lisada täitedokument.
  • Kui esitate avalduse elektrooniliselt, siis tuleb dokument allkirjastada digitaalselt.
  • Avaldaja andmete muutumisest palun koheselt teavitada kohtutäiturit. Mitteteatamise tagajärjel tekkinud arusaamatuste eest kohtutäitur ei vastuta.

Avaldusele lisatud dokumendid:

Lohista fail siia

või

Maksimaalne üleslaadimise suurus 100 MB

    Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.*