Teade!
  • Eraenampakkumine
  • Õigusnõu
  • Tahteavalduse kättetoimetamine
  • Menetlusdokumentide kättetoimetamine
  • Juriidilise fakti tuvastamine
  • Tahteavalduse kättetoimetamine

    Soovite edastada lepingupartnerile lepingust taganemise või ülesütlemise teadet, pankrotihoiatust või muud dokumenti? Et kättetoimetamine oleks läbiviidud korrektselt, vastavalt õiguslikule reeglistikule, esita kättetoimetamist vajavad dokumendid koos avaldusega Ühinenud Kohtutäituritele.  Lepi kokku aeg nõustamisele.