Teade!
  • Eraenampakkumine
  • Õigusnõu
  • Tahteavalduse kättetoimetamine
  • Menetlusdokumentide kättetoimetamine
  • Juriidilise fakti tuvastamine
  • Õigusnõu

    Kohtutäitur on vaieldamatult pädevaim isik nõustama isikuid täitemenetluses. Pöördu julgelt meie poole, kui sul on küsimusi täitemenetluse kohta või mõni muu õigusalane mure. Kohtutäituril võib ametiteenusena anda õigusnõu ja koostada õigusdokumente.  Lepi kokku aeg nõustamisele.