Teade!
  • Eraenampakkumine
  • Õigusnõu
  • Tahteavalduse kättetoimetamine
  • Menetlusdokumentide kättetoimetamine
  • Juriidilise fakti tuvastamine
  • Menetlusdokumentide kättetoimetamine

    Kohtumenetlus on jäänud toppama, sest ei ole õnnestunud dokumente teisele menetlusosalisele kättetoimetada? Meie saame aidata! Lähtume õiguslikust reeglistikust ning kättetoimetamise järgselt saab kohtumenetlus ladusalt jätkuda.  Lepi kokku aeg nõustamisele.