Teade!
  • Eraenampakkumine
  • Õigusnõu
  • Tahteavalduse kättetoimetamine
  • Menetlusdokumentide kättetoimetamine
  • Juriidilise fakti tuvastamine
  • Juriidilise fakti tuvastamine

    Teenuse tellija saab kohtutäiturit kasutada mingi olukorra või fakti fikseerimiseks näiteks mingi vara valduse üleandmise fakti või koosolekul kokkulepitu fikseerimiseks. Kohtutäitur ei anna ametiteenuse osutamisel olukorrale õiguslikku hinnangut , vaid kinnitab omapoolse akti väljastamisega, milline oli olukord teatud ajahetkel.