Teade!
  • Eraenampakkumine
  • Õigusnõu
  • Tahteavalduse kättetoimetamine
  • Menetlusdokumentide kättetoimetamine
  • Juriidilise fakti tuvastamine
  • Eraenampakkumine

    Parim viis müüa vara kontrollitult ja kõrgeima pakkumisega. Kohtulahendit ega muud täitedokumenti vaja ei ole. Nõutav on vara omaniku nõusolek. Vara müügi tasu kuni 3% ja kokkuleppel Ühinenud Kohtutäituriga. Lepi kokku aeg nõustamisele.