Teade!

Ühinenud Kohtutäiturid tegutsevad üle Eesti

Kui teie võlgniku elu- ja asukoht või vara asub Eestis, valige Ühinenud Kohtutäiturid

Kiirelt kurssi

Millal kannab kohtutäitur raha edasi sissenõudjale?

Seadusest tulenevalt 4-10 tööpäeva jooksul raha kohtutäituri ametikontole laekumisest arvates.

Milliseid dokumente kohtutäitur täidab?

Kohtutäitur täidab 35 eri liiki täitedokumente. Nimekiri nendest dokumentidest on kirjas Täitemenetluse seadustikus. Lepi kokku aeg nõustamiseks ning selgitame täitemenetluse algatamise ja läbiviimise võimalusi.

Mida teha, et nõue kiiremini täidetud saaks?

Sissenõudja on üldjuhul lähimas kontaktis võlgnikuga ning omab võlgniku asukoha ja vara suhtes ajakohast infot. See info tuleks kohtutäiturile kindlasti edastada juba täitmisavalduse esitamisel ning olla menetluse jooksul samuti aktiivne osapool.