Teade!
 • Eraenampakkumine
 • Õigusnõu
 • Tahteavalduse kättetoimetamine
 • Menetlusdokumentide kättetoimetamine
 • Pärimine
 • Juriidilise fakti tuvastamine
 • Lepitaja vastavalt lepitusseadusele
 • Pärimine

  Te olete pärija, kuid Teil puudub täielik ülevaade päritud kohustuste kohta? Tahate kindlust, et Te ei vastutaks pärandaja kohustuste eest enda varaga? Meie saame Teid selle juures aidata.

  Pärandi vastu võtnud pärija võib esitada notarile avalduse pärandi inventuuri läbiviimiseks, pärandi inventuuri viib läbi kohtutäitur. Lepi kokku aeg nõustamisele.