Teade!
 • Eraenampakkumine
 • Õigusnõu
 • Tahteavalduse kättetoimetamine
 • Menetlusdokumentide kättetoimetamine
 • Pärimine
 • Juriidilise fakti tuvastamine
 • Lepitaja vastavalt lepitusseadusele
 • Lisaks täitemenetlusele pakume ka teenuseid

  Ühinenud kohtutäiturid pakuvad tavapärase täitemenetluse väliseid teenuseid. Neid nimetatakse ametiteenusteks. Eraenampakkumisega tõstame tsiviilkäivet, õigusnõuga ennetame pikale venivaid vaidlusi, tahteavalduse kättetoimetamisega jõuame tegeliku saajani, menetlusdokumendi kättetoimetamisega vähendame kohtu koormust.

  Kasuta ära meie suurt erialast jõudlust ja kogemust. Seetõttu muutub tervikteenuse kasutamine ühe büroo juures kiiremaks ja mugavamaks kõigile. Võta meiega ühendust ja uuri ametiteenuste võimaluste kohta täpsemalt.