Teade!
  • Eraenampakkumine
  • Õigusnõu
  • Tahteavalduse kättetoimetamine
  • Menetlusdokumentide kättetoimetamine
  • Juriidilise fakti tuvastamine
  • Lisaks täitemenetlusele pakume ka teenuseid

    Ühinenud kohtutäiturid pakuvad tavapärase täitemenetluse väliseid teenuseid. Neid nimetatakse ametiteenusteks. Eraenampakkumisega tõstame tsiviilkäivet, õigusnõuga ennetame pikale venivaid vaidlusi, tahteavalduse kättetoimetamisega jõuame tegeliku saajani, menetlusdokumendi kättetoimetamisega vähendame kohtu koormust.

    Kasuta ära suurt erialast jõudlust ja kogemust. Seetõttu muutub tervikteenuse kasutamine Ühinenud Kohtutäiturid juures kiiremaks ja mugavamaks kõigile. Võta ühendust ja uuri ametiteenuste võimaluste kohta täpsemalt.